Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka (41)

Narodenie
1729, Pitelová
Úmrtie
08. 03. 1770, Pitelová
Pohreb
09. 03. 1770

Manželstvá (1)

Anna Sklenková, rod. Žiaková

Dátum sobáša: 15. 11. 1744

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 24

Deti (8)

Ondrej Sklenka

Narodenie: 22. 08. 1746, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Sklenka (1)

Narodenie: 25. 01. 1749, Pitelová

Úmrtie: 26. 06. 1750, Pitelová

Štefan Sklenka (36)

Narodenie: 19. 08. 1751, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1787, Pitelová

Ján Sklenka

Narodenie: 14. 06. 1757, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Matej Sklenka

Narodenie: 06. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Sklenka

Narodenie: 28. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jakub Sklenka alias Mališ

Narodenie: 02. 07. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.