Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka

Narodenie
02. 06. 1807, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková

Dátum sobáša: 09. 05. 1825

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová

Dátum sobáša: 28. 10. 1832

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 23

Deti (7)

Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 10. 01. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 12. 1869, Pitelová 33 (Brušný týfus)

Juraj Sklenka (9 mes.)

Narodenie: 09. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1831, Pitelová

Cecília Sklenková (3 mes.)

Narodenie: 07. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

František Sklenka (4)

Narodenie: 28. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1840, Pitelová

Ján Sklenka (58)

Narodenie: 26. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: 12. 11. 1895, Pitelová 60 (Astma)

Michal Sklenka (40)

Narodenie: 08. 10. 1840, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1881, Pitelová 60 (Zápal pľúc a nádory)

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 15. 11. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Pavol Mališ (74)

Narodenie: 1724, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1798, Pitelová

Fides Mališová, rod. Balážová (53)

Narodenie: 04. 08. 1736, Nevoľné

Úmrtie: 14. 12. 1789, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.