Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka (2)

Narodenie
06. 01. 1862, Pitelová 6
Úmrtie
17. 08. 1864, Pitelová 6 (Kiahne)
Pohreb
19. 08. 1864, Pitelová

Rodičia

Ľudovít Sklenka (45)

Narodenie: 03. 01. 1837, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1882, Pitelová 6 (Tuberkulóza)

Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 05. 03. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Sklenka

Narodenie: 20. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková (59)

Narodenie: 11. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1861, Pitelová 6 (Náhle úmrtie)

Juraj Mališ alias Kuric (41)

Narodenie: 24. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová (54)

Narodenie: 18. 09. 1813, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 01. 1868, Pitelová 39 (Žalúdočné kŕče)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.