Rodokmeň obce Pitelová

Michal Slašťan (72)

Narodenie
03. 09. 1878, Pitelová 37
Úmrtie
24. 10. 1950
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Deti (5)

Ľudovít Slašťan

Narodenie: 19. 08. 1904, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Emil Slašťan

Narodenie: 25. 03. 1906, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Slašťan

Narodenie: 29. 09. 1910

Úmrtie: zomrel

Jozef Slašťan (73)

Narodenie: 31. 03. 1913, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1986

Ján Slašťan

Narodenie: 21. 01. 1915, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Slašťan

Narodenie: 25. 02. 1843, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie: 11. 06. 1852, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.