Rodokmeň obce Pitelová

Michal Stračina (1)

Narodenie
14. 09. 1864, Pitelová 36
Úmrtie
25. 04. 1866, Pitelová 36 (Angína)
Pohreb
27. 04. 1866, Pitelová

Rodičia

Juraj Stračina (61)

Narodenie: 19. 04. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 11. 01. 1893, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Katarína Stračinová, rod. Sklenková (72)

Narodenie: 15. 01. 1827, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Michal Stračina (49)

Narodenie: 24. 09. 1805, Stará Kremnička

Úmrtie: 11. 03. 1855, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Anna Stračinová, rod. Peterková

Narodenie: 28. 02. 1806, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Juraj Sklenka (45)

Narodenie: 21. 04. 1790, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1836, Pitelová

Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová

Narodenie: 30. 11. 1791, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.