Rodokmeň obce Pitelová

Michal Stračina (49)

Narodenie
24. 09. 1805, Stará Kremnička
Úmrtie
11. 03. 1855, Pitelová 36 (Tuberkulóza)
Pohreb
13. 03. 1855, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Stračinová, rod. Peterková

Dátum sobáša: 22. 11. 1824

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (7)

Jozef Stračina

Narodenie: 01. 01. 1828, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Juraj Stračina (61)

Narodenie: 19. 04. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 11. 01. 1893, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Štefan Stračina

Narodenie: 12. 10. 1833, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Štefan Stračina

Narodenie: 16. 02. 1835, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Ján Stračina

Narodenie: 04. 04. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Pavol Stračina

Narodenie: 17. 02. 1842, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Rozália Stračinová

Narodenie: 01. 04. 1844, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.