Rodokmeň obce Pitelová

Michal Straka alias Kuric

Narodenie
26. 09. 1790, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Pavol Straka alias Kuric (54)

Narodenie: 08. 01. 1756, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1810, Pitelová

Anna Straková, rod. Kaňová (57)

Narodenie: 26. 01. 1750, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1808, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Straka alias Kuric (67)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1796, Pitelová

Helena Straková, rod. Baranová (66)

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1799, Pitelová

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie: 1706, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1790, Pitelová

Helena Kaňová (55)

Narodenie: 1729

Úmrtie: 21. 01. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.