Rodokmeň obce Pitelová

Michal Žiak (33)

Narodenie
22. 09. 1761, Pitelová
Úmrtie
15. 08. 1795, Balážske Ďarmoty (Utopenie v rieke Ipeľ)
Pohreb
16. 08. 1795

Manželstvá (1)

Mária Žiaková, rod. Podhorová

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 18

Deti (5)

Alžbeta Žiaková

Narodenie: 11. 11. 1785, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Žiaková (19)

Narodenie: 01. 02. 1788, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1807, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Barbora Skrovná, rod. Žiaková (27)

Narodenie: 17. 12. 1792, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1820, Pitelová

Helena Beličková, rod. Žiaková (33)

Narodenie: 09. 03. 1795, Pitelová

Úmrtie: 05. 05. 1828, Kľačany

Rodičia

Matej Žiak (54)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 27. 08. 1784, Pitelová

Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková (55)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1785, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.