Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Baran (25)

Narodenie
15. 10. 1809, Pitelová
Úmrtie
13. 10. 1835, Pitelová
Pohreb
15. 10. 1835

Manželstvá (1)

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová

Dátum sobáša: 23. 11. 1829

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Rodičia

Tomáš Baran

Narodenie: 30. 08. 1775, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Baranová, rod. Piatriková

Narodenie: 27. 06. 1779, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Matej Piatrik (80)

Narodenie: 1718

Úmrtie: 04. 05. 1798, Pitelová

Anna Piatriková (68)

Narodenie: 1742

Úmrtie: 18. 02. 1810, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.