Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Belička

Narodenie
26. 11. 1882, Pitelová 14
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Ondrej Belička

Narodenie: 28. 08. 1857, Kľačany 1

Úmrtie: zomrel

Anna Beličková, rod. Trubanová alias Páločná (46)

Narodenie: 27. 04. 1858, Pitelová 14

Úmrtie: 17. 01. 1905

Starí rodičia

Matej Truban/Roško alias Páločný (67)

Narodenie: 18. 02. 1824, Ladomer

Úmrtie: 12. 12. 1891, Pitelová 14 (Starecká slabosť)

Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková (53)

Narodenie: 22. 03. 1830, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1883, Pitelová 14 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.