Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Beňo

Narodenie
23. 11. 1851, Ihráč
Úmrtie
zomrel
Povolanie
pastier v Pitelovej

Manželstvá (1)

Anna Beňová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 26. 11. 1877

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 25

Deti (5)

Jozef Beňo (55)

Narodenie: 26. 10. 1878, Pitelová 15

Úmrtie: 25. 10. 1934

Štefan Beňo (6 mes.)

Narodenie: 18. 12. 1881, Pitelová, obecný dom

Úmrtie: 12. 07. 1882, Pitelová, obecný dom (Hnačka)

Rozália Beňová (5)

Narodenie: 10. 07. 1883, Pitelová, obecný dom

Úmrtie: 17. 10. 1888, Pitelová, obecný dom (Angína)

Ján Beňo (15)

Narodenie: 28. 06. 1886, Pitelová, obecný dom

Úmrtie: 31. 05. 1902, Pitelová (Tuberkulóza)

Juraj Beňo (10)

Narodenie: 09. 04. 1890, Pitelová, obecný dom

Úmrtie: 28. 05. 1900, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Jozef Beňo (62)

Narodenie: 23. 10. 1818, Kľačany

Úmrtie: 17. 05. 1881, Pitelová 49 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti) a tuberkulóza)

Mária Beňová, rod. Jančová (68)

Narodenie: 29. 03. 1821, Ihráč

Úmrtie: 01. 05. 1889, Pitelová (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.