Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Beňo alias Štefanka

Narodenie
22. 11. 1797, Lovča
Úmrtie
zomrel
Poznámka
dátum úmrtia: pred 25. 11. 1822

Manželstvá (1)

Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková

Dátum sobáša: 18. 02. 1817

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 22

Deti (2)

Juraj Beňo alias Štefanka (1 deň)

Narodenie: 23. 01. 1818, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1818, Pitelová

Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak (27)

Narodenie: 21. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1846, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.