Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Esterházi (26)

Narodenie
27. 08. 1873, Pitelová 13
Úmrtie
04. 02. 1900, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Ján Pavol Esterházi (45)

Narodenie: 26. 06. 1844, Budča

Úmrtie: 27. 02. 1890, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Anna Esterháziová Šimková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 07. 12. 1854, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (58)

Narodenie: 06. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1871, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 29. 10. 1832, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 01. 1878, Pitelová 13 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.