Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Novodomec (2 mes.)

Narodenie
24. 10. 1870, Pitelová 20
Úmrtie
13. 01. 1871, Pitelová 20 (Kašeľ)
Pohreb
15. 01. 1871, Pitelová

Rodičia

Juraj Novodomec (32)

Narodenie: 29. 03. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1874, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Terézia Novodomcová, rod. Kohútová (44)

Narodenie: 16. 10. 1837, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1882, Pitelová 20 (Astma)

Starí rodičia

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková (46)

Narodenie: 18. 03. 1815, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 05. 1861, Pitelová 20 (Zápal pľúc)

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 05. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1855, Pitelová 45 (Vodnatieľka)

Katarína Kohútová, rod. Kubíková (44)

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1846, Pitelová (Zvracanie krvi)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.