Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Podhora (48)

Narodenie
29. 11. 1842, Pitelová
Úmrtie
30. 08. 1891, Pitelová 31 (Angína)
Pohreb
01. 09. 1891, Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková

Dátum sobáša: 21. 11. 1864

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (4)

Ondrej Podhora (25 dní)

Narodenie: 26. 11. 1868, Pitelová 31

Úmrtie: 21. 12. 1868, Pitelová 31 (Angína)

Jozef Podhora (15)

Narodenie: 23. 10. 1871, Pitelová 31

Úmrtie: 01. 05. 1887, Pitelová 31 (Týfus)

Ján Podhora (18)

Narodenie: 26. 11. 1874, Pitelová 31

Úmrtie: 31. 08. 1893, Pitelová 31 (Týfus)

Anna Kollárová, rod. Podhorová (68)

Narodenie: 02. 09. 1878, Pitelová 32

Úmrtie: 28. 10. 1946

Rodičia

Jozef Podhora (44)

Narodenie: 13. 09. 1803, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1848, Pitelová

Mária Podhorová Páchniková, rod. Struhárová (54)

Narodenie: 06. 12. 1805, Jastrabá

Úmrtie: 28. 01. 1860, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Podhora (34)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 21. 10. 1808, Pitelová

Helena Podhorová Zverková, rod. Vozárová

Narodenie: 20. 02. 1777, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.