Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Považanec (45)

Narodenie
10. 04. 1852, Badín
Úmrtie
03. 09. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1)

Amália Považancová, rod. Konstantová

Dátum sobáša: 06. 06. 1876

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (10)

Anna Považancová

Narodenie: 12. 05. 1877, Pitelová 58

Úmrtie: zomrela

Paulína Považancová (11 dní)

Narodenie: 01. 02. 1879, Pitelová 58

Úmrtie: 12. 02. 1879, Pitelová 58 (Zápal mozgu)

Ondrej Považanec (5 mes.)

Narodenie: 25. 12. 1879, Pitelová 58

Úmrtie: 04. 06. 1880

Antónia Považancová

Narodenie: 29. 08. 1881, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Považanec (84)

Narodenie: 10. 12. 1883, Pitelová 58

Úmrtie: 12. 08. 1968

Paulína Považancová (3)

Narodenie: 09. 04. 1886, Pitelová 58

Úmrtie: 31. 05. 1889, Pitelová 58 (Kašeľ)

Michal Považanec (12)

Narodenie: 28. 04. 1888, Pitelová 58

Úmrtie: 24. 11. 1900, Pitelová (Tuberkulóza)

Vincent Považanec (7 mes.)

Narodenie: 09. 09. 1890, Pitelová 58

Úmrtie: 23. 04. 1891, Pitelová 48 (Osýpky)

Mária Považancová (14)

Narodenie: 21. 09. 1892, Pitelová 58

Úmrtie: 25. 04. 1907

Rozália Hudecová, rod. Považancová (88)

Narodenie: 30. 07. 1895, Pitelová 58

Úmrtie: 1984

Rodičia

Ondrej Považanec

Narodenie: 13. 09. 1818, Badín

Úmrtie: zomrel

Anna Považancová, rod. Halajová (67)

Narodenie: 1822, Badín

Úmrtie: 01. 10. 1889, Pitelová 58 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.