Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Sklenka alias Malach (97)

Narodenie
25. 12. 1895, Pitelová 30
Úmrtie
16. 04. 1993
Pochovaný
Prievidza

Manželstvá (1)

Jozefína Sklenková, rod. Packová

Dátum sobáša: 27. 02. 1916

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Rodičia

Michal Sklenka alias Malach (75)

Narodenie: 11. 10. 1857, Pitelová 30

Úmrtie: 04. 08. 1933, Pitelová (Zhrubnutie pečienky)

Alžbeta Sklenková, rod. Pavlíková (89)

Narodenie: 28. 10. 1862, Svätý Kríž 72

Úmrtie: 17. 07. 1952, Pitelová (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Štefan Sklenka alias Malach (51)

Narodenie: 29. 12. 1836, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1888, Pitelová 71 (Tuberkulóza)

Mária Sklenková, rod. Abrahámová

Narodenie: 22. 05. 1835, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.