Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Sklenka alias Kuric (39)

Narodenie
30. 11. 1787, Pitelová
Úmrtie
21. 02. 1827, Pitelová
Pohreb
23. 02. 1827

Manželstvá (2)

Anna Sklenková, rod. Malachová

Dátum sobáša: 12. 11. 1809

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 22

Helena Malachová Sklenková Beňová, rod. Baranová

Dátum sobáša: 12. 02. 1827

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 31

Deti (5)

Juraj Sklenka alias Kuric (5)

Narodenie: 28. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1817, Pitelová

Mária Sklenková alias Kuricová (1)

Narodenie: 23. 08. 1815, Pitelová

Úmrtie: 14. 05. 1817, Pitelová

Anna Sklenková alias Kuricová (12 dní)

Narodenie: 20. 10. 1818, Pitelová

Úmrtie: 01. 11. 1818, Pitelová

Mária Kollárová Trokšiarová, rod. Sklenková alias Kuricová (69)

Narodenie: 19. 06. 1820, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1890, Kľačany 6 (Tuberkulóza)

Ondrej Sklenka alias Kuric

Narodenie: 26. 05. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová

Narodenie: 20. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Martin Kaňa alias Kuric (32)

Narodenie: 1738, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1770, Pitelová

Alžbeta Kaňová, rod. Piatriková (50)

Narodenie: 1741, Pitelová

Úmrtie: 20. 02. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.