Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková

Narodenie
31. 05. 1869, Pitelová 23
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 26. 11. 1888

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Štefan Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 15. 05. 1893

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (7)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (2 mes.)

Narodenie: 20. 09. 1890, Pitelová 13

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 13 (Hnačka a vnútorné bolesti)

Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (76)

Narodenie: 25. 12. 1891, Pitelová 13

Úmrtie: 27. 01. 1968

František Páchnik alias Kaňa (80)

Narodenie: 06. 10. 1894, Pitelová 13

Úmrtie: 07. 03. 1975

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 15. 01. 1897, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková alias Kaňová (5 mes.)

Narodenie: 10. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1900, Pitelová (Čierny kašeľ)

Ján Páchnik alias Kaňa (51)

Narodenie: 23. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: 09. 02. 1953

Vincent Páchnik alias Kaňa (1)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 22. 12. 1904, Pitelová (Čierny kašeľ)

Rodičia

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Starí rodičia

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová (32)

Narodenie: 19. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.