Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Peťková, rod. Czimermanová

Narodenie
12. 01. 1843, Jedľové Kostoľany
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Michal Peťko

Dátum sobáša: 07. 02. 1864

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (3)

Karol Peťko

Narodenie: 25. 01. 1865, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Jozef Peťko

Narodenie: 02. 05. 1866, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Ján Peťko

Narodenie: 06. 08. 1868, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.