Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Považancová (11 dní)

Narodenie
01. 02. 1879, Pitelová 58
Úmrtie
12. 02. 1879, Pitelová 58 (Zápal mozgu)
Pohreb
14. 02. 1879, Pitelová

Rodičia

Ondrej Považanec (45)

Narodenie: 10. 04. 1852, Badín

Úmrtie: 03. 09. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Amália Považancová, rod. Konstantová

Narodenie: 12. 11. 1852, Pitelová 48

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Považanec

Narodenie: 13. 09. 1818, Badín

Úmrtie: zomrel

Anna Považancová, rod. Halajová (67)

Narodenie: 1822, Badín

Úmrtie: 01. 10. 1889, Pitelová 58 (Astma)

Michal Konstant (53)

Narodenie: 22. 09. 1809, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1863, Pitelová 48 (Kolika)

Johana Konstantová Neupauerová, rod. Duchoňová (66)

Narodenie: 08. 07. 1828, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 11. 1894, Pitelová 19 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.