Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Štefanovičová (51)

Narodenie
13. 10. 1867, Kosorín 39
Úmrtie
26. 03. 1919

Rodičia

Ignác Štefanovič

Narodenie: 26. 09. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Štefanovičová, rod. Boldišová alias Czeizelová

Narodenie: 14. 07. 1837, Kosorín

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Juraj Štefanovič (37)

Narodenie: 09. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Štefanovičová Pavlová, rod. Minková alias Kováčová (59)

Narodenie: 08. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1874, Kosorín 4 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.