Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Baran

Narodenie
08. 01. 1888, Pitelová 10
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Juraj Baran

Narodenie: 01. 05. 1861, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Paulína Baranová, rod. Sklenková

Narodenie: 26. 09. 1865, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Baran (43)

Narodenie: 25. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1874, Pitelová 19 (Dôsledok liečebných postupov využitých pri liečbe zranenia v podobe prebodnutej kosti)

Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová (58)

Narodenie: 22. 05. 1833, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1892, Pitelová 16 (Astma)

Juraj Sklenka (54)

Narodenie: 01. 03. 1814, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1868, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová

Narodenie: 22. 04. 1835, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.