Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Malach alias Štefanka (61)

Narodenie
19. 01. 1812, Pitelová
Úmrtie
12. 09. 1873, Pitelová 27 (Cholera)
Pohreb
13. 09. 1873, Pitelová

Manželstvá (3)

Katarína Malachová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 19. 11. 1832

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 27

Anna Malachová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 17. 10. 1836

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová

Dátum sobáša: 21. 02. 1848

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 24

Deti (8)

Peter Malach alias Štefanka (6 mes.)

Narodenie: 29. 06. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1835, Pitelová

Viktória Malachová alias Štefanková (2 mes.)

Narodenie: 21. 12. 1845, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1846, Pitelová

Katarína Malachová alias Štefanková (19)

Narodenie: 04. 08. 1848, Pitelová

Úmrtie: 08. 04. 1868, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Anna Struhárová, rod. Malachová alias Štefanková (52)

Narodenie: 02. 06. 1851, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1904

Juraj Malach alias Štefanka (11 mes.)

Narodenie: 10. 11. 1853, Pitelová 30

Úmrtie: 10. 10. 1854, Pitelová 27 (Kiahne)

Ľudovít Malach alias Štefanka (18)

Narodenie: 02. 09. 1855, Pitelová 27

Úmrtie: 05. 06. 1874, Pitelová 27 (Meningitída)

Alžbeta Malachová alias Štefanková (3)

Narodenie: 15. 10. 1858, Pitelová 27

Úmrtie: 24. 12. 1861, Pitelová 27 (Kašeľ)

Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková (70)

Narodenie: 28. 03. 1863, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 01. 1934

Rodičia

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Starí rodičia

Dorota Malachová (53)

Narodenie: 1743

Úmrtie: 14. 04. 1796, Pitelová

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Poljaková (51)

Narodenie: 09. 08. 1744, Jastrabá

Úmrtie: 29. 11. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.