Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie
30. 06. 1774, Pitelová
Úmrtie
22. 02. 1812, Pitelová
Pohreb
24. 02. 1812

Manželstvá (1)

Mária Páchniková, rod. Palkoje

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Deti (6)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Ján Páchnik alias Mališ (2)

Narodenie: 12. 05. 1799, Pitelová

Úmrtie: 14. 12. 1801, Pitelová

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Štefan Páchnik alias Mališ (25)

Narodenie: 05. 08. 1805, Pitelová

Úmrtie: 17. 08. 1830, Pitelová

Ondrej Páchnik alias Mališ (23)

Narodenie: 27. 10. 1807, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1831, Pitelová (Brušný týfus)

Anna Stračinová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 02. 05. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Laurinec Páchnik alias Štefanka (68)

Narodenie: 10. 08. 1747, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1816, Pitelová

Judita Páchniková, rod. Ciglanová (60)

Narodenie: 30. 01. 1747, Trnavá Hora

Úmrtie: 09. 02. 1807, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Štefanka

Úmrtie: zomrel

Mária Štefanková (55)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 07. 06. 1765, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.