Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Podhora (37)

Narodenie
1760
Úmrtie
28. 02. 1797, Pitelová
Pohreb
02. 03. 1797

Manželstvá (2)

Mária Podhorová, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Mária Podhorová Piatriková, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 19. 02. 1792

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 11

Deti (4)

Martin Podhora (7)

Narodenie: 04. 10. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1791, Pitelová

Mária Podhorová (2)

Narodenie: 03. 01. 1789, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1791, Pitelová

Helena Podhorová

Narodenie: 13. 04. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Podhora

Narodenie: 05. 09. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.