Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Šimun (1)

Narodenie
08. 01. 1868, Pitelová 35
Úmrtie
01. 02. 1869, Pitelová 35 (Kašeľ)
Pohreb
03. 02. 1869, Pitelová

Rodičia

Imrich Šimun (34)

Narodenie: 01. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1868, Pitelová 25 (Kiahne)

Anna Šimunová, rod. Novodomcová (50)

Narodenie: 18. 02. 1832, Stará Kremnička

Úmrtie: 23. 03. 1882, Pitelová 16 (Astma)

Starí rodičia

Ján Šimun

Narodenie: 1807, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Helena Šimunová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.