Rodokmeň obce Pitelová

Peter Pavol Čabák (35)

Narodenie
24. 06. 1880, Pitelová 63
Úmrtie
28. 10. 1915 (Vo vojne)
Pochovaný
Zaliztsi, Ukrajina

Rodičia

Martin Čabák

Narodenie: 09. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Čabáková, rod. Niklová

Narodenie: 19. 07. 1853, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Ján Nikl (46)

Narodenie: 07. 02. 1825, Peserany

Úmrtie: 01. 11. 1871, Pitelová (Zápal pľúc)

Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková (19)

Narodenie: 07. 09. 1835, Pitelová

Úmrtie: 02. 08. 1855, Pitelová 13 (Bolesti hlavy)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.