Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Knapová Jančová, rod. Tomášiková

Narodenie
22. 08. 1850, Jastrabá
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 27. 01. 1915

Manželstvá (2)

Štefan Knap

Dátum sobáša: 12. 11. 1877

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 27

Ján Jančo

Dátum sobáša: 15. 05. 1893

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 42

Deti (3)

Mária Knapová

Narodenie: 22. 08. 1881, Pitelová 41

Úmrtie: zomrela

Anna Albertová, rod. Knapová (92)

Narodenie: 22. 04. 1886, Pitelová 41

Úmrtie: 12. 07. 1978

Martin Jančo (5)

Narodenie: 06. 11. 1894, Pitelová 41

Úmrtie: 28. 03. 1900, Pitelová (Záškrt)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.