Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Kollárová, rod. Čabáková

Narodenie
17. 11. 1863, Pitelová 22
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 15. 11. 1880

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 16

Deti (3)

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 27. 11. 1883, Pitelová 63

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Pittnerová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (57)

Narodenie: 06. 11. 1890, Chlnok

Úmrtie: 10. 10. 1948, Kremnica

Jakub Kollár alias Piatrik/Páločný (4 mes.)

Narodenie: 30. 04. 1893, Chlnok

Úmrtie: 23. 09. 1893, Chlnok (Slabosť)

Rodičia

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Starí rodičia

Ján Čabák (48)

Narodenie: 22. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1858, Pitelová 22 (Hnačka)

Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje (36)

Narodenie: 13. 01. 1806, Jastrabá

Úmrtie: 10. 03. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.