Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Lacková (1)

Narodenie
25. 03. 1869, Jastrabá 8
Úmrtie
27. 07. 1870, Jastrabá 8 (Podvýživa)
Pohreb
29. 07. 1870, Jastrabá

Rodičia

Adolf Lacko

Narodenie: 09. 11. 1843, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Katarína Lacková, rod. Hudecová alias Štefanková (35)

Narodenie: 15. 01. 1846, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1882, Jastrabá 58 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 11. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1860, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Hudecová, rod. Neštinová (54)

Narodenie: 1814, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 01. 1868, Pitelová 11 (Vnútorné poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.