Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Sklenková (9 dní)

Narodenie
15. 09. 1897, Pitelová
Úmrtie
24. 09. 1897, Pitelová (Kŕče)

Rodičia

Štefan Sklenka (73)

Narodenie: 19. 08. 1872, Pitelová 10

Úmrtie: 06. 01. 1946

Anna Sklenková, rod. Kršňová

Narodenie: 17. 07. 1877, Pitelová 8

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Alojz Sklenka (37)

Narodenie: 07. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1879, Pitelová 10 (Náhle úmrtie)

Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová

Narodenie: 22. 04. 1835, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Jozef Kršňa (67)

Narodenie: 1831, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 04. 1898, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Narodenie: 20. 09. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.