Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Trokšiarová Švecová, rod. Pobežková (82)

Narodenie
13. 05. 1869, Pitelová 9
Úmrtie
13. 05. 1951

Manželstvá (2)

Ľudovít Trokšiar

Dátum sobáša: 06. 06. 1887

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 18

Adolf Švec

Dátum sobáša: 07. 02. 1912

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 42

Deti (2)

Cecília Zaťková, rod. Trokšiarová

Narodenie: 03. 11. 1889, Jastrabá 4

Úmrtie: zomrela

Mária Ivanová, rod. Trokšiarová

Narodenie: 11. 08. 1892, Jastrabá 41

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Michal Pobežka (64)

Narodenie: 19. 08. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 12. 1902, Pitelová (Vodnatieľka)

Anna Pobežková, rod. Ihracká (52)

Narodenie: 15. 09. 1845, Jalná

Úmrtie: 29. 05. 1898, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Jakub Pobežka

Narodenie: 10. 07. 1796, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Anna Pobežková, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 08. 04. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1873, Pitelová (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.