Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Baran (49)

Narodenie
04. 07. 1821, Pitelová
Úmrtie
09. 04. 1871, Pitelová 19 (Týfus)
Pohreb
11. 04. 1871, Pitelová

Manželstvá (1)

Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková

Dátum sobáša: 18. 11. 1844

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (5)

Štefan Baran

Narodenie: 03. 01. 1850, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Baran (24)

Narodenie: 07. 02. 1853, Pitelová 19

Úmrtie: 02. 11. 1877, Pitelová 19 (Videný, ako hnisá z hlavy (zrejme nehojaca sa rana na hlave).)

Mária Baranová (8)

Narodenie: 18. 08. 1857, Pitelová 19

Úmrtie: 19. 03. 1866, Pitelová 19 (Angína)

Rozália Baranová (8)

Narodenie: 29. 01. 1860, Pitelová 19

Úmrtie: 24. 07. 1868, Pitelová 19 (Angína)

Michal Baran (2)

Narodenie: 23. 09. 1863, Pitelová 19

Úmrtie: 22. 03. 1866, Pitelová 19 (Kašeľ)

Rodičia

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.