Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Čabák (66)

Narodenie
04. 07. 1784, Pitelová
Úmrtie
13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
16. 12. 1850, Pitelová

Manželstvá (6)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová

Dátum sobáša: 16. 11. 1806

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 21

Alžbeta Čabáková, rod. Zverková

Dátum sobáša: 30. 01. 1832

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 32

Anna Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 07. 11. 1836

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 40

Mária Čabáková, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 30. 01. 1837

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 34

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 25. 04. 1842

Vek ženícha: 57

Vek nevesty: 54

Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová

Dátum sobáša: 03. 02. 1846

Vek ženícha: 61

Vek nevesty: 36

Deti (10)

Alžbeta Čabáková (5 mes.)

Narodenie: 20. 10. 1808, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1809, Pitelová

Štefan Čabák (82)

Narodenie: 29. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1892, Jastrabá 10 (Starecká slabosť)

Martin Čabák (2)

Narodenie: 26. 10. 1812, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1815, Pitelová

Anna Pobežková, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 08. 04. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1873, Pitelová (Starecká slabosť)

Mária Kubíková Sklenková, rod. Čabáková (41)

Narodenie: 03. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1859, Pitelová 10 (Pri pôrode)

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková (59)

Narodenie: 02. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1880, Pitelová 53 (Zápal pohrudnice)

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Ján Čabák (19)

Narodenie: 24. 05. 1827, Pitelová

Úmrtie: 18. 09. 1846, Pitelová (Nádor)

Alžbeta Čabáková (1)

Narodenie: 12. 09. 1839, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1841, Pitelová

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Narodenie: 20. 09. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Starí rodičia

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.