Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Hábela

Narodenie
19. 08. 1898, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Tomáš Hábela

Narodenie: 16. 12. 1865, Bartošova Lehôtka 20

Úmrtie: zomrel

Mária Hábelová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 20. 05. 1872, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Vendelín Hábela

Narodenie: 19. 10. 1840, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Mária Hábelová, rod. Kyselová (28)

Narodenie: 16. 10. 1844, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 21. 09. 1873, Bartošova Lehôtka 22 (Cholera)

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (55)

Narodenie: 12. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1883, Pitelová 29 (Horúčka a kašeľ)

Anna Kollárová, rod. Malachová (53)

Narodenie: 02. 09. 1832, Pitelová

Úmrtie: 28. 02. 1886, Pitelová 29 (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.