Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Knap (45)

Narodenie
13. 07. 1845, Horná Ves
Úmrtie
07. 08. 1890, Pitelová 41 (Mŕtvica)
Pohreb
09. 08. 1890, Pitelová

Manželstvá (1)

Rozália Knapová Jančová, rod. Tomášiková

Dátum sobáša: 12. 11. 1877

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 27

Deti (2)

Mária Knapová

Narodenie: 22. 08. 1881, Pitelová 41

Úmrtie: zomrela

Anna Albertová, rod. Knapová (92)

Narodenie: 22. 04. 1886, Pitelová 41

Úmrtie: 12. 07. 1978

Rodičia

Jozef Knap (38)

Narodenie: 20. 02. 1811, Horná Ves

Úmrtie: 21. 11. 1849, Horná Ves

Mária Knapová, rod. Rückschloss

Narodenie: 10. 06. 1812, Kunešov

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.