Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie
12. 12. 1789, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Štefan Mališ alias Kuric (56)

Narodenie: 30. 09. 1751, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1808, Pitelová

Katarína Mališová Straková (50)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 03. 04. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Mališ alias Kuric (60)

Narodenie: 1701

Úmrtie: 14. 06. 1761, Pitelová

Anna Mališová (46)

Narodenie: 1716

Úmrtie: 06. 12. 1762, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.