Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie
31. 07. 1887, Pitelová 26
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Mališová, rod. Barátová

Dátum sobáša: 24. 01. 1910

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (2)

Ján Mališ alias Kuric (68)

Narodenie: 07. 06. 1914, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1983

Michal Mališ alias Kuric/Kaňa

Narodenie: 02. 09. 1919, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

František Mališ alias Kuric (46)

Narodenie: 25. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 10. 05. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková

Narodenie: 23. 04. 1855, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie: 05. 01. 1821, Jastrabá

Úmrtie: 07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Jozef Kučera (49)

Narodenie: 30. 10. 1821, Trnavá Hora

Úmrtie: 20. 01. 1871, Jastrabá 3 (Tuberkulóza)

Mária Kučerová Minková, rod. Víťazková (60)

Narodenie: 29. 12. 1826, Jastrabá

Úmrtie: 08. 01. 1887, Pitelová 1 (Kašeľ, astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.