Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Matúška

Narodenie
22. 07. 1892, Pitelová 8
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Matúšková, rod. Slašťanová

Dátum sobáša: 07. 04. 1913

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 24

Rodičia

Martin Matúška (80)

Narodenie: 25. 10. 1838, Ihráč

Úmrtie: 1919

Mária Matúšková, rod. Nemcová alias Mikušová (73)

Narodenie: 09. 01. 1859, Pitelová 8

Úmrtie: 13. 11. 1932

Starí rodičia

Tomáš Nemec alias Mikuš (52)

Narodenie: 06. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1887, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (27)

Narodenie: 12. 11. 1832, Trnavá Hora

Úmrtie: 09. 07. 1860, Pitelová 8 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.