Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Minka alias Kováč (54)

Narodenie
24. 08. 1799, Pitelová
Úmrtie
17. 10. 1853, Pitelová 20 (Tuberkulóza)
Pohreb
19. 10. 1853, Pitelová

Manželstvá (1)

Katarína Minková, rod. Ihracká

Dátum sobáša: 29. 05. 1820

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (5)

Mária Minková alias Kováčová (3)

Narodenie: 09. 08. 1824, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1828, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová (7 mes.)

Narodenie: 04. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1827, Pitelová

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová (34)

Narodenie: 03. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1863, Pitelová 10 (Zomrela v neustálych kolikovitých bolestiach brucha.)

Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová (62)

Narodenie: 22. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1894, Pitelová 27 (Astma, tuberkulóza)

František Minka alias Kováč (2)

Narodenie: 21. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1836, Pitelová

Rodičia

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Ďurková (46)

Narodenie: 08. 07. 1767, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 04. 1814, Pitelová

Starí rodičia

Mária Minková, rod. Krajčiová (49)

Narodenie: 1736

Úmrtie: 26. 04. 1785, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.