Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Minka (35)

Narodenie
31. 07. 1765, Pitelová
Úmrtie
18. 05. 1801, Pitelová
Pohreb
20. 05. 1801

Manželstvá (1)

Mária Nemcová Minková Páchniková, rod. Hricová

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 23

Deti (4)

Matej Minka (11 mes.)

Narodenie: 06. 02. 1795, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Štefan Minka

Narodenie: 17. 07. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matej Minka (1)

Narodenie: 06. 02. 1800, Pitelová

Úmrtie: 14. 12. 1801, Pitelová

Mária Minková (1 mes.)

Narodenie: 15. 01. 1802, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1802, Pitelová

Rodičia

Pavol Minka (41)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 11. 02. 1781, Pitelová

Mária Minková

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.