Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Páchnik alias Mališ (25)

Narodenie
05. 08. 1805, Pitelová
Úmrtie
17. 08. 1830, Pitelová
Pohreb
19. 08. 1830

Manželstvá (1)

Mária Páchniková, rod. Baranová

Dátum sobáša: 15. 11. 1824

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (1)

Magdaléna Páchniková alias Mališová (1 mes.)

Narodenie: 03. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: 10. 09. 1828, Pitelová

Rodičia

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Starí rodičia

Laurinec Páchnik alias Štefanka (68)

Narodenie: 10. 08. 1747, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1816, Pitelová

Judita Páchniková, rod. Ciglanová (60)

Narodenie: 30. 01. 1747, Trnavá Hora

Úmrtie: 09. 02. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.