Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Páchnik alias Mališ (45)

Narodenie
07. 01. 1872, Pitelová 12
Úmrtie
12. 03. 1917 (Vo vojne)

Manželstvá (1)

Mária Páchniková, rod. Albertová

Dátum sobáša: 05. 02. 1895

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 21

Deti (5)

František Páchnik alias Mališ (50)

Narodenie: 10. 12. 1895, Pitelová 12

Úmrtie: 26. 12. 1945, Buenos Aires

Anna Páchniková alias Mališová (2)

Narodenie: 11. 07. 1897, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Karolína Páchniková alias Mališová (9 dní)

Narodenie: 25. 02. 1900, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1900, Pitelová (Slabosť)

Katarína Mališová, rod. Páchniková alias Mališová (90)

Narodenie: 14. 07. 1905

Úmrtie: 04. 05. 1996

Jozef Páchnik alias Mališ

Narodenie: 10. 12. 1907, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Pavol Páchnik alias Mališ

Narodenie: 16. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková (61)

Narodenie: 29. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie: 13. 06. 1809, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.