Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Piatrik

Narodenie
25. 01. 1895, Kľačany 1
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anastázia Piatriková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 23. 01. 1922

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 21

Rodičia

Michal Piatrik (70)

Narodenie: 06. 09. 1861, Pitelová 15

Úmrtie: 27. 10. 1931

Anna Piatriková, rod. Beličková (78)

Narodenie: 28. 09. 1866, Kľačany 2

Úmrtie: 13. 04. 1945

Starí rodičia

Juraj Piatrik (54)

Narodenie: 05. 01. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1869, Pitelová 15 (Tuberkulóza)

Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková (39)

Narodenie: 27. 08. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 05. 1871, Pitelová 15 (Týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.