Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka (73)

Narodenie
19. 08. 1872, Pitelová 10
Úmrtie
06. 01. 1946
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Deti (5)

Rozália Sklenková (9 dní)

Narodenie: 15. 09. 1897, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Kŕče)

Paulína Sklenková alias Malachová (18 dní)

Narodenie: 07. 11. 1898, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1898, Pitelová (Tuberkulóza)

Emília Vráblová, rod. Sklenková (81)

Narodenie: 11. 12. 1899, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1981

Karol Sklenka

Narodenie: 04. 06. 1902

Úmrtie: zomrel

Štefan Sklenka

Narodenie: 14. 11. 1910, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Alojz Sklenka (37)

Narodenie: 07. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1879, Pitelová 10 (Náhle úmrtie)

Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová

Narodenie: 22. 04. 1835, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.