Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Slanina

Narodenie
03. 08. 1862, Kľačany 9
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Alexander Slanina (62)

Narodenie: 23. 02. 1833, Kľačany

Úmrtie: 02. 02. 1896

Katarína Slaninová, rod. Beličková (43)

Narodenie: 28. 03. 1827, Kľačany

Úmrtie: 20. 02. 1871, Kľačany 9 (Zápal pľúc)

Starí rodičia

Ján Belička (85)

Narodenie: 04. 05. 1768, Kľačany

Úmrtie: 16. 02. 1854, Kľačany 2 (Tuberkulóza)

Anna Beličková, rod. Čabáková (50)

Narodenie: 28. 06. 1794, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1845, Kľačany (Krvácanie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.