Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Straka alias Kuric (80)

Narodenie
1716
Úmrtie
14. 12. 1796, Pitelová
Pohreb
16. 12. 1796

Manželstvá (1)

Deti (9)

Tomáš Straka alias Kuric

Narodenie: 06. 01. 1749, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Straková alias Kuricová

Narodenie: 22. 03. 1751, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Straka alias Kuric (53)

Narodenie: 23. 03. 1756, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1810, Pitelová

Mária Mališová, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 22. 09. 1758, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Straka alias Kuric

Narodenie: 11. 12. 1761, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Dorota Straka alias Kuric

Narodenie: 22. 01. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Straková alias Kuricová

Narodenie: 04. 03. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Straka alias Kuric

Narodenie: 21. 02. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková, rod. Straková alias Kuricová (39)

Narodenie: 11. 03. 1775, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.