Rodokmeň obce Pitelová

Terézia Víťazková, rod. Trokšiarová alias Pastorková/Holicová (51)

Narodenie
06. 11. 1840, Jastrabá
Úmrtie
31. 01. 1892, Jastrabá 1 (Zápal pľúc)
Pohreb
02. 02. 1892, Jastrabá

Manželstvá (1)

Michal Víťazka

Dátum sobáša: 25. 11. 1867

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 27

Deti (4)

Anna Víťazková (6)

Narodenie: 14. 05. 1871, Jastrabá 1

Úmrtie: 16. 09. 1877, Jastrabá 1 (Slabosť)

Kristína Víťazková

Narodenie: 22. 03. 1879, Jastrabá 1

Úmrtie: zomrela

Michal Víťazka

Narodenie: 26. 03. 1882, Jastrabá 1

Úmrtie: zomrel

Štefan Víťazka (2 mes.)

Narodenie: 27. 01. 1885, Jastrabá 1

Úmrtie: 04. 04. 1885, Jastrabá 1 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.