Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Baran

Narodenie
30. 08. 1775, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Baranová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 20. 11. 1796

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (5)

Štefan Baran (6)

Narodenie: 05. 08. 1798, Pitelová

Úmrtie: 08. 09. 1804, Pitelová

Mária Páločná, rod. Baranová (22)

Narodenie: 28. 02. 1801, Pitelová

Úmrtie: 24. 11. 1823, Pitelová

Alžbeta Baranová (2)

Narodenie: 12. 10. 1803, Pitelová

Úmrtie: 25. 12. 1805, Pitelová

Anna Baranová

Narodenie: 28. 04. 1806, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Baran (25)

Narodenie: 15. 10. 1809, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1835, Pitelová

Rodičia

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.